Onderhoud

Alaska ,installateur , fabrikant en ontwerpers van allerlei koel vries en airconditioningsapparatuur sinds 1984.

ONDERHOUD.

Aan koel-vries en airconditionings-installaties dient onderhoud te worden gedaan, periodiek vanuit de overheid verplicht gestelde periodes .

En uw kostbare installatie blijft dan nog jaren probleemloos werken, onderhoud op circa 20 vitale punten en uitgevoerd door vakbekwame koeltechnici die zijn opgeleid binnen onze eigen organisatie, regelmatig update cursussen mogen volgen om zodoende uw installatie naar de laatste normen te onderhouden.

Onderhoudscontract

Een onderhoudscontract waarborgt u van de eerste grote kosten bij uitval u betaalt geen voorrijkosten, uitsluitend de onderdelen en materialen die ter vervanging worden uitgewisseld.

De installatie blijft dan nog jaren probleemloos werken, onderhoud op circa 50 vitale punten .

Er is al onderhoud met garantie op werking mogelijk vanaf 69 euro per jaar !

Start nu met een abonnement dat bij u past ….

Geleverde service in het kort omschreven.

Verhoog de levensduur van uw kostbare koel-vries of airco installatie en breng uw energiekosten omlaag middels preventief onderhoud wat van rechtswege verplicht is uit te laten voeren door vakbekwame koeltechnici.

Reiniging van de interne delen

Afstellen voor een optimale werking

Controle van de koelfunkties, lades, sluitingen, verlichting, alsmede de optimale opstelling van het koelaggregaat.

Een jaarlijks APK dokument voor uw milieu verplichtingen

Tussentijdse storingen tijdens kantooruren geen voorrijdkosten alleen arbeidsloon, en materialen, betalingen geschieden altijd bij reparatie !

Voorwaarden

Voor installaties van alle leeftijden.

Op ieder moment af te sluiten.

Voor alle door Alaska geleverde apparatuur en alle apparatuur geleverd door derden.

Voor koel-vrieskasten, buffetten is beperkt onderhoud mogelijk.

De werkzaamheden geschieden te allen tijde tijdens kantoor uren.

Algemene voorwaarden Abonnementen Alaska onderhoud.

1.De installatie wordt jaarlijks nagezien op de hierna genoemde vitale punten.

2.De periode die kan worden gekozen is jaarlijks 1 beurt, of 3-5 jarig contract met een vooraf vastgesteld tarief welke lager is dan het eenmalig jaartarief !Dit contract voor 3-5 jaar blijft van kracht als u ook bij Alaska wederom een nieuwe installatie gaat aanschaffen!

3.Onderhoud en reparaties geschieden altijd tegen directe betaling, waarbij het onderhoud vooraf wordt berekend en de reparaties worden na uitvoering afgerekend bij de koelmonteur.

Het tarief is vooraf afgegeven en jaarlijks op 1 januari berekend voor directe betaling vooraf, de contracten worden dan ingepland voor uitvoering en nadat wij onderhoud en keuring en eventuele reparaties hebben uitgevoerd, is de gratis voorrijdkosten van toepassing op eventuele storingen na de onderhouds beurt in het afgesloten contract, wijzigingen zoals van 1 naar 3 of jaar geven na de uitgevoerde onderhoudsbeurt beurt pas recht op wijziging van het contract.

Omschrijving van de werkzaamheden bij koel-vriesinstallaties

Reiniging van condensor en verdamper, luchtcirculatie van ventilatoren

Reiniging van de condensbak en afvoer

Afstellen van temperatuur en de schakelapparatuur en controle

Afstellen van de ontdooiing

Afstellen van de beveiligingen

Controle van de werking van de compressor,ventilatoren en doorsmeren

Controle van de zuig en persleidingen ophanging en aansluitingen

Controle van koudemiddel lekkages

Controle van hang en sluitwerk

Controle van lades en deurrubbers

Controle en smeren van ladegeleiders en scharnieren indien nodig

Een jaarlijks ingevuld APK rapport/formulier door de technicus ter plaatse.

Omschrijving van de werkzaamheden bij airconditioning installaties

Reiniging van condensor en verdamper, luchtcirculatie van ventilatoren

Reiniging van de condensbak en afvoer

Afstellen van temperatuur en de schakelapparatuur en controle

Afstellen van de beveiligingen

Controle van de werking van de compressor,ventilatoren en doorsmeren

Controle van de zuig en persleidingen ophanging en aansluitingen

Controle van koudemiddel lekkages

Een jaarlijks ingevuld APK rapport/formulier door de technicus ter plaatse.

TARIEVEN per 2022 per contract per jaar

Tarieven per 2022   periode per jaar 3 jaar 5 jaar    
koelinstallaties tot 1 pk per jaar 199.00 189.00 169.00    
koelinstallaties tot 2 pk per jaar 205.00 199.00 189.00    
koelinstallaties tot 3 pk per jaar 249.00 229.00 239.00    
koeltoonbank tot 2 pk per jaar 229.00 239.00 209.00    
vriescel tot 1 pk   per jaar 249.00 239.00 229.00    
vriescel tot 3 pk   per jaar 339.00 299.00 289.00    
ijsblokjesmachines   per jaar 339.00 299.00 289.00    
schilferijsmachines   per jaar 339.00 299.00 269.00    
airconditioners 2600-3500-5200 per jaar 199.00 179.00 169.00    
airconditioners 5200-7000-10000-12000 per jaar 279.00 259.00 239.00    
airconditioners tot 10 pk per jaar 849.00 749.00 659.00    
airconditioners tot 20 pk per jaar 1.249.00 1.209.00 1.099.00    
                 
De werkzaamheden geschieden tijdens kantooruren en zijn altijd exclusief materiaal en arbeidsloon.
                 
Arbeidsloon  per 2021 82.00 euro per uur        
Voorrijkosten   90,00 euro per bezoek      
Wij repareren uitsluitend de opgegeven installatie en klacht per bezoek !  
Genoemde tarieven zijn exclusief btw 21 % en tussentijdse onvoorziene omstandigheden.per installatie.
Een installatie kan altijd worden uitgesloten van het onderhoudscontract.    
Op alle leveringen en transakties zijn onze algemene leverings en betalingsvoorwaarden  
van toepassing gedeponeerd bij het handelsregister te Rotterdam      
Deze abonnementen worden uitsluitend afgesloten in Zuid Holland en een straal van 100 km vanaf Vlaardingen.